Qui son els alumnes amb altes capacitats? Mites i tòpics a l’escola

(Idioma Castellà)